2 thg 2, 2020

Tả quân chi ấn của Lê văn Duyệt

Tả Quân Chi Ấn là 1 trong 5 ấn vua Gia Long cho đúc để ban tặng 5 vị chưởng quân đứng đầu ngũ quân thời bấy giờ là Tiền quân - Tả quân - Hữu quân - Trung quân - Hậu quân. Đây là chiếc duy nhất trong số này còn được lưu giữ.

Được lưu giữ tại Bảo tàng TP HCM, ấn đồng “ Tả Quân Chi Ấn” là một hiện vật gắn với Tả quân Lê Văn Duyệt, một nhân vật có vai trò quan trọng trong lịch sử của Sài Gòn và Nam Bộ. 
 
Theo các nhà nghiên cứu, đây là 1 trong 5 ấn được vua Gia Long cho đúc để ban tặng 5 vị chưởng quân đứng đầu ngũ quân thời bấy giờ là Tiền quân - Tả quân - Hữu quân - Trung quân - Hậu quân. Tả Quân Chi Ấn là chiếc duy nhất trong số này còn được lưu giữ.

Ấn được đúc bằng đồng, cao 7,8 cm, diện tích mặt ấn 9,25 cm x 9,25 cm, nặng 1,92 kg. Mặt trên ấn phía phải khắc chữ "Nhâm Tuất trọng xuân cát nhật giám tạo" (Đúc ngày tốt, tháng 2 năm Nhâm Tuất).

Việc đúc chiếc ấn mang hình con lân dành cho các tướng đứng đầu quân đội thời Gia Long

Ấn thể hiện trình độ kỹ thuật đúc đồng buổi đầu thời Gia Long, nét chữ chân khắc trên thân khảm bạc, phần núm ấn với đầu và thân lân có hoa văn trang trí vân thủy ba, đao lưỡi và khắc vạch

Ấn thể hiện trình độ kỹ thuật đúc đồng buổi đầu thời Gia Long, nét chữ chân khắc trên thân khảm bạc, phần núm ấn với đầu và thân lân có hoa văn trang trí vân thủy ba, đao lưỡi và khắc vạch

Khi chiến tranh kết thúc và nhà Nguyễn được thành lập, ông trở thành một đại thần, phục vụ hai triều vua Gia Long và Minh Mạng. Trong những năm 1813 - 1816 và 1820 - 1832, ông là Tổng trấn thành Gia định (Sài Gòn – TP HCM ngày nay)

Chiếc ấn đồng vua ban cho ông được tìm thấy xã Hương Vinh, huyện Hương Trà (nay là TX Hương Trà), tỉnh Thừa Thiên – Huế năm 1981

Với những giá trị lịch sử to lớn, vào tháng 10/2017, UBND TP.HCM đã đề xuất công nhận Tả Quân Chi Ấn là Bảo vật quốc gia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét