17 thg 9, 2015

Nhà thờ Chánh tòa Cần Thơ

Nhà thờ Chánh tòa Cần Thơ tọa lạc tại 14 Nguyễn Thị Minh Khai, An Lạc, TP. Cần Thơ

Dưới thời Đức Cha BOUCHUT Giám Mục Giáo phận Nam Vang, năm 1899, Cha Duquet (MEP) khởi công xây cất nhà thờ mới Cần Thơ (sau này 1960 gọi là nhà thờ Chánh Toà Cần Thơ). Quí chức và bổn đạo hưởng ứng nhiệt tình, kẻ công người của. Ông Biện Ân có chiếc ghe đi lên Năng Gù (An Giang) chở cát về đổ nền nhà thờ, và bổn đạo dâng công làm ráo riết cho đến khi hoàn thành. Tổn phí xây cất ước đoán thời đó là 700.000 đồng.

Công việc xây cất chưa hoàn thành, thì Đức Cha thuyên chuyển Cha Duquet về làm Giám Đốc Đại Chủng Viện NamVang.

Cha Larrabure đang làm Cha Sở Họ Cà Mau về thay thế Cha Duquet hoàn thành xây cất nhà thờ và khánh thành năm 1916. Cha Larrabure cai quản họ Cần Thơ được 21 năm, đến năn 1937.

Ngày 24/11/1960 với sắc lịnh Venerabilium Nostrorum, hàng giáo phẩm Việt Nam được thiết lập, nhà thờ Cần Thơ từ ngày đó trở thành nhà Thờ Chánh Toà Cần Thơ. Đức Cha Philipphê Nguyễn Kim Điền được tấn phong làm Giám Mục cai quản giáo phận Cần Thơ, thay thế Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình về làm Tổng Giám Mục giáo phận Sài Gòn.

Ngày 05/05/1965, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang được tấn phong Giám Mục và cai quản giáo phận Cần Thơ cho đến khi qua đời ngày 20/06/1990 và được an táng trong nhà thờ Chánh Toà Cần Thơ.

Nhà thờ Chánh Toà đã được xây cất gần 100 năm qua và từ đầu là nhà thờ của một họ đạo. Số giáo dân ngày càng đông, nay được gần 6.000 (Thành phố Cần Thơ hiện nay có 12 họ đạo). Nhu cầu mở rộng nhà thờ là cấp thiết. Vì đó, cuối năm 1993, nhà thờ được sửa lại phần Cung Thánh và mở thêm 2 cánh, đáp ứng được phần nào nhu cầu dự lễ của giáo dân.PHN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét