13 thg 5, 2024

Hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam

Hồ nhân tạo (tức là hồ được tạo nên để phục vụ thủy điện, công trình thủy lợi) nào lớn nhất Việt Nam?

Ở đây cần lưu ý đến khái niệm "lớn". Đối với công trình thủy điện, thủy lợi thì thông số quan trọng của hồ chứa là Dung tích của hồ. Hồ lớn nhất nghĩa là có dung tích lớn nhất.

Theo tiêu chuẩn đó thì lớn nhất là Hồ Hòa Bình, công trình chứa nước cung cấp cho nhà máy thủy điện Hòa Bình, với dung tích là 10,8 tỷ m³. Đứng thứ nhì là Hồ thủy điện Sơn La, với dung tích 9,26 tỷ m³. Hồ thủy điện Trị An ở Đồng Nai đứng thứ ba với dung tích khiêm tốn hơn rất nhiều, chỉ 2,76 tỷ m³.

H1ồ thủy điện Hòa Bình.

Đối với ngưởi đi du lịch như chúng ta thì cái chúng ta thấy là mặt nước hồ chớ không thể lặn sâu xuống coi độ sâu bao nhiêu để mà tính thể tích. Do đó câu hỏi nên đặt lại là: Hồ nhân tạo nào rộng nhất Việt Nam? - Hay chính xác hơn: có diện tích mặt nước lớn nhất Việt Nam.

Theo tiêu chuẩn này thì hồ Trị An của Đồng Nai giữ vị trí quán quân với diện tích mặt hồ là 323 km². Thứ nhì là Hồ Dầu Tiếng với diện tích mặt hồ là 270 km². Thứ ba là hồ thủy điện Thác Bà 234 km². Thứ tư là Hồ thủy điện Sơn La 224 km².

Bên dưới là những hình ảnh chụp khi đi loanh quanh bên bờ hồ rộng nhất Việt Nam.

Ở Biên Hòa còn có một hồ khác cũng nhân tạo (do nổ mìn phá đá) rộng không kém. Đó là 
hồ Long Ẩn, rộng tới gần 20.000 m². Ghê chưa? Ghê chưa? (1 km² = 1.000.000 m²).

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét