13 thg 12, 2022

Khám phá “vườn bách thú” trên những viên gạch trăm tuổi Việt Nam

Các loài động vật là một mảng đề tài đặc sắc của nghệ thuật cổ Việt Nam. Cùng khám phá điều này qua những viên gạch tuổi đời nhiều thế kỷ được trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Gạch trang trí hình hổ thời Lý - Trần, thế kỷ 11-14.

Gạch trang trí hình rồng thời Lý - Trần, thế kỷ 11-14.

Gạch trang trí hình rồng thời Trần - Hồ, thế kỷ 14-15.

Gạch trang trí hình chim phượng thời Lê sơ, thế kỷ 15.

Gạch trang trí hình ngựa có cánh thời Mạc, thế kỷ 16.

Gạch trang trí hình hổ thời Mạc, thế kỷ 16. Thu thập ở Hà Nội.

Gạch trang trí hình rồng thời Mạc, thế kỷ 16. Thu thập ở Hà Nội.

Gạch trang trí hình voi thời Mạc, thế kỷ 16. Thu thập ở Hà Nội.

Gạch trang trí hình ngựa thời Mạc, thế kỷ 16. Thu thập ở Hà Nội.

Gạch trang trí hình voi và chữ Hán thời Lê Trung Hưng, thế kỷ 17-18. Thu thập ở Yên Bái

Gạch trang trí hình cá thời Lê Trung Hưng, thế kỷ 17-18. Thu thập ở Yên Lãng, Thạch Cầu, Hà Nội

Gạch lát nền trang trí hình rồng thời Lê Trung Hưng, thế kỷ 17-18. Thu thập ở Kim Tôn, Vĩnh Phúc

Gạch lát nền trang trí hình lân thời Lê Trung Hưng, thế kỷ 17-18. Thu thập ở Kim Tôn, Vĩnh Phúc

Gạch lát nền trang trí hình rồng thời Lê Trung Hưng, thế kỷ 17-18. Thu thập ở Kim Tôn, Vĩnh Phúc. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét